Peripheral » Storage » IBM

IBM Storwize V3700 [2072-24C]

IBM Storwize V3700 [2072-24C]

 
Rp 163.495.504

IBM Storwize V5000 [2078-24C]

IBM Storwize V5000 [2078-24C]

 
Rp 304.909.504

IBM Storwize V7000 [2076-524]

IBM Storwize V7000 [2076-524]

 
Rp 598.741.504